[Full clip] [Pre wedding] Khoa & Dung // Unending love

"Sau 7 năm, anh đã gặp lại em, và vô tình cũng với ánh mắt đó từ 9 năm trước, anh nhận ra rằng anh đã mất đi 7 năm yêu thương như thế nào, và từ ngày đó anh không thể nhìn thấy ai khác ngoài em." - From Khoa to Dung.